Konferencia 2013

13.novembra 2013 sa v sídle Národnej rady v Bratislave konala prvá medzinárodná konferencia  "Ľudsko-právny rozmer ochrany zamestnancov" . Napriek pozvaniu sa na nej nezúčastnil ani jeden minister vlády SR, takisto žiaden z poslancov zákonodarného zboru okrem JUDr. Mária Ritomská, ktorá bola garantom podujatia. 

So svojimi odbornými prednáškami sa predstavili zahraniční účastníci pán  Manfred Hoza z Viedne, pán Walter Plutsch z Melku a pán PhDr. Pavol Beňo z Prahy.
Zo Slovenska prednášali Doc. PhDr. Stanislav Benčič, PhD., a Mgr. Soňa Ďurčová.

Garantom medzinárodnej konferencie bola JUDr. Mária Ritomská, odborníčka na pracovné právo.

 

Príspevok Márie Ritomskej

Násilie na pracovisku, právny stav na Slovensku

 

Príspevok PhDr. Pavla Beňa

Mobbing a antimobbing v ČR ... + diskusia o pomeroch na Slovensku 

 

Príspevky pp. Waltera Plutscha a Mag. Manfreda Hozu

Tzv. Antimobbingový zákon a situácia v Rakúsku

 

Príspevok mediátorky Mgr. Soni Ďurčovej

Mimosúdne riešenie sporov

 

Stiahnite si  zborník z 1.konferencie o mobbingu a bossingu 

 

Fotografie z konferencie 

 

Konferencia … a čo ďalej?

Jedným z námetov, ktoré priniesla naša Konferencia  a názvom „Ľudsko právny rozmer ochrany zamestnancov“ (Bratislava, 13.11. 2013) je aj potreba intenzívnejšich kontaktov a (medzinárodnej?) spolupráce v oblasti tzv. anti-mobbingu. Na tejto stránke budeme preto zverejňovať nielen  všetky kontakty – adresy, profily, atp.  ľudí – expertov aj tzv. poučených laikov – ktorí by sa  takýmto zverejnením chceli pridať k našej snahe „spojiť sily“ a rozšíriť tak možnosti efektívnejšieho a úspešnejšieho zaobchádzania s mobbingom a bossingom – ale aj jeho prevencie – nielen na Slovensku, ale aj v celej EU či vo svete … okrem iného napr- aj budovaním silnej a uznávanej medzinárodnej skupiny (IAMA: International Anti Mobbing Association) …

Bratislava, 13.11. 2013

Mária Ritomská, Walter Plutsch, Pavel Beňo

 

Kontakty na účastníkov konferencie  príp. podporovateľov tejto Výzvy:

Klaus Schiller-Stutz, psychoterapeut (CH), praxis@schiller-stutz.ch

Manfred Hoza, poradca & antimobber (AT), Manfred.Hoza@gmx.at

Hans-Otto Morgenthaler, advokát (DE), anwalt@rechtsanwalt-morgenthaler.de

Ritomská Mária, JUDr., poslankyňa NR SR, (SK)  mariaritomska@stoline.sk

Plutsch Walter, poradca & antimobber,  (AT)  walter.plutsch@aon.at

Beňo Pavel, PhDr., poradca & antimobber,  (CZ)  pavel.beno@civilcourage.eu ..

(Pridajte sa aj Vy k nášmu snaženiu a pošlite nám svoj kontakt príp. profil)

 

Motto: ..."Predovšetkým veľmi pekne ďakujem všetkým , ktorí prispeli svojou účasťou k prvej medzinárodnej konferencii v Bratislave. Bol to krok k novým a odvážnym zmenám na zviditeľnení nášej úbohej demokracie, ktorá si nevie vážiť život človeka. Teraz musíme isť ďalej …"

Mária Ritomská