Konferencia 2014

 

Stiahnite si pozvánku  a prihlášku  na 2. medzinárodnú konferenciu o mobbingu  a bossingu, ktorá sa bude konať 12.novembra 2014  na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Aktívnu účasť prisľúbili mienkotvorní predstavitelia inkluzívnej pedagogiky z Rakúska, Nemecka, Čiech, Poľska a Slovenska.

 

 

Druhá medzinárodná konferencia

 

DRAMATICKÉ VZŤAHOVÉ PASCE A NEBEZPEČENSTVÁ V ZAMESTNANÍ,

SOCIOPATIA A INÉ POZADIA VZŤAHOV, STRATÉGIE A NÁSLEDKY MOBBINGU

 

12. november 2014

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 26, 041 80 Košice

 

 

P R O G R A M

Registrácia účastníkov............................................................................................. 13: 00 hod.

 

JUDr. Mária Ritomská............................................................................................ 13: 15 hod.

Zahájenie konferencie

 

JUDr. Mária Ritomská, Slovensko.......................................................................... 13: 30 hod.

Téma: Dramatické vzťahové pasce v zamestnaní

 

Anka Kampka, Nemecko....................................................................................... 14: 00 hod.

Téma: Poradenstvo v konfliktných situáciách, šikanovanie

 

Mag. Iur. Manfred Hoza, Rakúsko.......................................................................... 14: 30 hod.

Téma:Je dôležité mať antimobbingový zákon

 

Doc. PhDr. Eva Morovicsová, Slovensko................................................................ 15: 00 hod.

Téma: Psychické prenasledovanie na pracoviskách

 

Bibiana Trubačová, Slovensko .............................................................................15: 30 hod.

Téma: Aktitvity OZ ESTHER.

 

Juraj Chlebík Slovensko.......................................................................................... 16: 00 hod.

Téma:Sociálne vylúčenie občanov

           

Diskusia............................................................................................................ 16:30 hod.

 

Záver................................................................................................................. 18: 00 hod.

 

GARANT KONFERENCIE: JUDr. Mária Ritomská,

poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky

predsedníčka Občianskeho združenia Práca a vzťahy

 

Program konferencie si môžete stiahnuť tu.